Select the menu:


Newsletter
For removal or revocation receive our newsletter please fill in your e-mail:

Who have name-day today?

Today is:
,
Tomorrow's Day:
.

Hĺbková penetrácia nano

Product Code: 57451Q10.50 € VAT

Aktuálny stav na sklade: 10 ks

Buy this product stock


Hĺbková penetrácia nano- Špeciálna hĺbková penetrácia s nano časticami, je vodou riediteľná kompozícia na báze styrén-akrylátového kopolyméru, ktoré umožňujú vysoký stupeň kotvenia na anorganických časticiach substrátu. Penetrácia obsahuje povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky. Neobsahuje ťažké kovy. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na savých podkladoch. Prestupuje do maximálnej hĺbky podkladu, kde daný materiál spevní a zjednotí jeho savosť.

Oblasť použitia: Na betón, dnhydrit, murivo, omietky, dadrokartónové a cemeto-vláknité dosky a iné minerálne podklady. Je určená na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu. Zjednocuje nasiakavosť podkladu pred lepením dlažieb a obkladov. Pôsobí ako adhézny mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietky, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispergovateľných polymérnych práškov a cementu.

Upozornenie: Pri použití na vlhké podklady sa znižuje penetračná schopnosť náteru. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Postriekaný odev vyčistite okamžite vodou. Po skončení práce včas opláchnuť náradie vodou, zaschnuté hmoty nemožno umyť vodou, iba rozpúšťadlom. Nikdy nevylievajte produkt do kanalizácie alebo vodných tokov.

Minimálna skladovateľnosť: V originálnom neotvorenom a nepoškodenom obale pri teplotách +5°C až + 30°C, 24 mesiacov od dátumu výroby. Nesmie zmrznúť.

 


Question for seller


Loading